Det åpnes forsiktig opp igjen for å ha fysiske speidermøter, men med tydelige begrensninger og en felles forståelse for at vi alle fremdeles må bidra til fellesdugnaden for å begrense smitte. I Askerspeiderne vil vi etter beste evne legge til rette for speideraktiviteter framover slik vi har gjort i ukene som gikk. Her finner dere våre regler og rutiner for gjennomføring av tryggest mulig aktivitet.

Les mer "Smitteverntiltak ved aktiviteter i Askerspeiderne"