Stifinnermerke: Astronomi

logo

Mål: Trigge interessen for astronomi og trene fantasien til å finne på historier ut fra hva man ser i naturen.

Forslag til møteopplegg: Merket bør tas en vinterkveld med klart vær ute på tur, men kan også gjøres på et innemøte hvor man f.eks. kan se på NRK skoles filmer. Møtet kan deles i tre stasjoner med ett krav per stasjon eller kravene kan tas om hverandre.

Leder må ta med: Faktaark, stjernekart, solsystemkart, bok med sagn, tegnesaker.

logo

Vite navn og utseendet til tre stjernebilder og hvordan de har fått sine navn

Fortell om hvordan folk i gamle dager så på himmelen og fant på historier. Vis barna stjernehimmelen eller et sjernekart. Kan de finne stjernebilder? F.eks. Karslvogna og Kassiopeia. Eller kanskje barna ser noen helt nye bilder? Kan de finne på en historie bak bildene de ser? Lær dem navn og kortversjonene av historiene bak et utvalg av de greske stjernebildene.

logo

Kunne finne nord ved hjelp av Nordstjernen

Finn Karslvogna. Den bakerste veggen danner en linje som peker mot Nordstjerna (Stella Polaris). Forleng denne fem ganger så lang, i enden er Nordstjerna, som er en del av Lillebjørn. Trekk en loddrett strek til terrenget, der er nord.

logo

Tegn et stjernekart eller solsystemkart, eller dramatiser et sagn

La stifinnerene tegne av et kart og skrive navn på, eller velge et gammelt sagn eller finne på et eget og dramatisere dette. De kan skrive et lite manus eller improvisere.

Les mer:

Se hele stifinnerprogrammet