Stifinnermerke: Kirke

logo

Mål: Bli kjent i kirken

Forslag til møteopplegg: Møtet bør finne sted i en av våre kirker, kan gjennomføres i forkant av en gudstjeneste. Avtal i god tid og be en av de ansatte være til stede, og forberede en omvisning. Den ansatte bør fortelle om hvem som jobber der, hva de gjør, hva de ulike rommene og tingene i kirken heter, vise fram Bibel, stola og nattverdsutstyr m.m. og om hva som skjer i kirken de ulike dagene. Start møtet med en felles samling, snakk med stifinnerne om hvordan man oppfører seg i hellige hus, om å vise respekt osv. Jobb patruljevis med merkekravene. Omvisning med ""fasit"" til slutt.

Leder må ta med: Ark og tegnesaker. Plantegning (skisse) over kirka.

logo

Vite hvem som jobber i kirka

Ikke nødvendigvis navn, men stillinger og hvilke oppgaver de har. Idemyldring, hvem tror ungene at jobber i kirka? Hva gjør de? Gi ungene hint om de står fast.

logo

Kjenne hovedtrekkene i en gudstjeneste

Spør speiderne hvorfor vi feirer gudstjeneste og hva som skjer på en gudstjeneste og hvorfor vi gjør de ulike tingene. Veiled dem og gi dem hint om de trenger det underveis i samtalen/idemyldringen.

logo

Vite hva nattverden er

Fortell om jødenes påskefeiring og skjærtorsdag, evt. les fra en barnebibel. Forklar hvorfor vi feirer nattverd og hvordan vi gjør det. Syng gjerne en vanlig nattverdssalme og se hva barna forstår av teksten.

logo

Tegn et kart over din kirke og skriv på hva de ulike rommene og tingene heter

Alle barna skal tegne hvert sitt kart og ting de ser på et stivt ark eller i notatboka si, gjerne etter en ferdig skisse. Kanskje kan de gå på oppdagelsesferd i kirka hver for seg og tegne ting de ser. Etterpå kan de skrive på hva de ulike tingene heter.

logo

Delta med dramatisering, lesing eller praktisk oppgave på en gudstjeneste

Kravet kan gjerne tas på en av årets speidergudstjenester eller på en andakt/Scouts Own e.l. Fint om de andre merkekravene tas i forkant.

Les mer:

Se hele stifinnerprogrammet