Stifinnermerke: Miljøvern

logo

Mål: Bli bevisst på hvordan du kan ta vare på naturen og klimaet ved å ikke forsøple og overforbruke

Forslag til møteopplegg: Merket egner seg best på et innemøte. Miljøvern og klima er store tema og vi får ikke gått gjennom alle aspekter på et kort møte. Men som speidere har vi forpliktet oss til:

 • å ta vare på naturen
 • være nøysomme
 • arbeide for fred
 • ta ansvar og vise vei
Så miljøvern er på en eller annen måte med i mye av speiderarbeidet. Å ta ansvar og vise vei betyr at vi skal være gode forbilder for de rundt oss. Hvis vi viser andre hvordan vi tar vare på naturen og at vi klarer å være nøysomme kan vi inspirere andre til å gjøre som oss.

Når det er knapphet på vann, mat, land, energi og andre ting vi trenger øker faren for krig o.l. konflikter. Mange mennesker må flykte på grunn av klimaendringer. Øyer og andre land blir oversømmet av havet, mens andre områder rammes av tørke eller ekstreme stormer. Kan vi gjøre noe for at ressursene skal bli bedre fordelt og miljø-ødeleggelsene mindre slik at sjansen for fred øker?

Ja! Valgene vi tar i hverdagen kan påvirke hvordan naturen og menneskene har det i andre deler av verden.

Leder må ta med: Leder tar med post-it-lapper, skrivesaker, embalerte ting til sorteringslek (ev. gjenstander), papplakat.

logo

Ta vare på naturen

Samtale: Hvordan kan vi ta vare på naturen her vi bor? Hvis samtalen går treigt gi noen forslag:

 • Ikke kaste søppel.
 • Plukke søppel.
 • Ikke bygge overalt, la jordbruk og natur få plass så dyr og planter får plass
 • Finn ut hvilke planter og dyr som nesten er utryddet i Asker (truede arter). Hva kan vi gjøre for å hjelpe dem overleve?
 • Bygge biehotell
 • Se etter og melde fra om bekker og innsjøer er forurenset

logo

Være nøysomme

Alt vi kjøper har noen produsert og transportert. Noen ting forurenser det mye å lage og frakte. Hvilke ting vi kjøper og hvor mye vi kjøper avgjør hvor mye hver og en av oss bidrar til forurensning av jorda.

Hva betyr det å være nøysomme? Det er ikke det samme som å være nøyaktig eller presis (det tror mange). Å være nøysom handler om å ikke skaffe seg og ha mer enn man trenger. At man kan klare seg med lite. Men hvor lite kan man egentlig klare seg med i det moderne Norge? Noen få velger å leve veldig nøysomt med å bo enkelt, eie få ting, sjelden kjøpe noe nytt. Men for de fleste er det nesten umulig. Men alle kan vi bli litt flinkere

Denne øvelsen skal hjelpe oss å ta gode valg i hverdagen. For å trene på å bli nøysomme må vi bli bevisst valgene vi tar. På en skala fra nøysom – vanlig – sløsing skal speiderne komme med eksempler på valg de kan ta på følgende områder (heng opp post-it-lapper på veggen):

 • Hus og hjem
 • Klær
 • Mat
 • Friluftsutstyr
 • Teknisk/elektronisk utstyr
 • ev andre områder?

logo

Kunnskapskonkurranse

Konkurranser mellom patruljer eller del inn i lag. De får bilder eller ord (laminert) som de skal sortere i riktig rekkefølge.

 • Hvilken søppel tar det lengst tid å bryte ned hvis den kastes i naturen?
 • Hvilken reise/transportform forurenser mest og minst?
 • Hva er gjenvinningsgrad på ulike type avfall?
 • Hvilken mat er mest ressurskrevende å produsere?
 • Hva bør gjøres med ting som går i stykker?
 • Embalasjetyper: hva er best og verst.
 • Når lagene er ferdige med ett tema: Snakk om de ulike bildene/ordene. Hvilke konsekvenser kan dette få for oss i dagliglivet?
Når lagene er ferdige med ett tema: Snakk om de ulike bildene/ordene. Hvilke konsekvenser kan dette få for oss i dagliglivet?

logo

Lag en plakat sammen

Hvis tid til slutt. Alle skriver eller tegner én miløvern-ting de kan gjøre i sitt liv. Pynt gjerne ordene. Heng alt på en papplate sammen.

logo

Lag resirkulerte ark

Kanskje et annet møte: Ta med brukte tegneark og lag nye ark.

logo

Lær å reparere

En oppfølging av møtet kan være å besøke eller arrangere en reparasjonskafe.

logo

Lær mer

Speiderne kan få i lekse å finne ut mer om et tema, f.eks. truede plante- og dyrearter eller resirkulering.

logo

Lag vokspapir

Se oppskrifter på nett:

Les mer:

Se hele stifinnerprogrammet