Referat fra gruppeting 05.02.2018

Rolf ønsket velkommen!
Valg av referent og ordstyrer
Rolf ble valgt som ordstyrer og Pute som referent.

Godkjenning av regnskap for 2017
Årets resultat slo ut positivt med kr. 104.356,-. Revisjonsberetning anbefalte gruppetinget å godkjenne regnskapet. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Kontingent 2018 (vedtatt per epost tidligere)
Årets kontingent er vedtatt hevet med kr. 50,- på e-postlisten. Fordi kontingent må settes innen 15. januar (Forbundets frist) så må kontingentheving gjøres per e-post. Dette er en praksis som ble enstemmig vedtatt på gruppetinget i 2017. Forbundets kontingentheving kommer i tillegg.

Godkjenning av budsjett 2018
Vi vedtok enstemmig å fortsette praksis med å ikke sette opp budsjett siden dette ikke benyttes i praksis.

Status om arbeidet i stifinnertroppene, vandrertroppene og Roverlag
Årsmeldingen ble gjennomgått og vi snakket oss gjennom de 3 grenene. Årsmeldingen godkjennes og oppdatert versjon sendes på e-post.

Rekruttering – ledere og speidere
Ledersituasjonen er for øyeblikket grei. Vi er litt bekymret for ledersituasjonen i stifinnerne, men heldigvis stiller noen foreldre, i tillegg til Ingeborg, Egil og Maria.

Drift av speiderhus og hytter
Det har dratt ut i tid med bygging av kjelleren på Vardåsen, men byggeprosessen skal forhåpentligvis i gang til våren. Håpet er fortsatt at det skal være klart til bruk vinteren 2018/2019. Vi er ellers fornøyd med driften av speiderhusene og opprettholder de husene vi har.

Del i sosiale medier

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of