Referat fra gruppeting 25.02.2019

Rolf ønsket velkommen!
Valg av referent og ordstyrer
Rolf ble valgt som ordstyrer og Pute som referent.

Godkjenning av regnskap for 2018
Årets resultat slo ut positivt med kr. 49.166,-. Det store positive resultatet skyldes høyt aktivitetsnivå, stor kreativitet rundt søknad om støtte samt momsrefusjon og betydlig egeninnsats. Revisjonsberetning anbefalte gruppetinget å godkjenne regnskapet. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Vi vedtok enstemmig å fortsette praksis med å ikke sette opp budsjett siden dette ikke benyttes i praksis.

Kontingent 2019 (vedtatt per epost tidligere)
Årets kontingent er vedtatt å stå stille på e-postlisten. Fordi kontingent må settes innen 15. januar (Forbundets frist) så må kontingentheving gjøres per e-post. Dette er en praksis som ble enstemmig vedtatt på gruppetinget i 2017. Forbundets kontingentheving kommer i tillegg.

Status om arbeidet i stifinnertroppene, vandrertroppene og Roverlag
Årsmeldingen ble gjennomgått og vi snakket oss gjennom de 3 grenene. Årsmeldingen godkjennes og oppdatert versjon sendes på e-post.

Rekruttering – ledere og speidere
Ledersituasjonen er for øyeblikket grei. Vi er litt bekymret for ledersituasjonen i stifinnerne, men heldigvis stiller noen foreldre, i tillegg til Ingeborg, Egil og Maria. Det er en liten økning av speidere i speidergruppen. Hypersys (forbundets medlemssystem) lager fortsatt vanskeligheter for oss og vi bruker mange arbeidstimer og bekymringstimer på dette systemet.

Vandrerne vil bli en utfordring det kommende året. Vi har lagt en plan for høsten med få speidere i ungdomsskolealder.

Drift av speiderhus og hytter
Elgtråkket har en god funksjon for oss ved siden av 'våre' nye lokaler i underetasjen i Vardåsen kirke 'Under'.

Tveterhytta må ha vedlikehold. Vi ser på muligheter, i samarbeid med kommunen, for hva vi kan gjøre for å gjøre hytta koseligere og i bedre stand.

Del i sosiale medier

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of