Nattverd

Nattverd er navnet på det som skjer i en gudstjeneste når brød og vin deles ut. Her kan du lese mer om hva nattverden er og hva som skjer.

Nattverd er navnet på det som skjer i en gudstjeneste når brød og vin deles ut. Dette er den ene av de to hellige handlingene (sakramentene) vi har i den lutherske kirken.

KFUK-M-speidere er knyttet til Den norske kirke, som er en luthersk kirke. Hvis du lurer på hva nattverd er kan du lese hele denne artikkelen, men det holder å lese de to første delene.

Hellig handling

Nattverden er til minne om måltidet Jesus delte med disiplene sine kvelden før han skulle dø. Derfor er dette også for mange kristne det viktigste som skjer i en gudstjeneste – fordi måltidet minner om noe som står i sentrum i kristendommen: At Jesus vant over døden da han døde og sto opp igjen.

Den andre hellige handlingen i den lutherske kirken er dåpen.

Praktisk: hvordan foregår nattverden?

Gudstjenester følger et fast mønster, en liturgi. Man veksler mellom allsang (hele menigheten synger salmer og andre sanger sammen), bønn, lesing av tekster fra Bibelen, preken (presten eller andre holder en tale), musikk uten sang og praktiske opplysninger. Etter preken er det vanlig å feire nattverd.

Først gjør presten et innledende ritual (se under).

Når alt er klart stiller presten og en eller flere hjelpere seg opp framme i kirka, med brød (en spesiell type tynne kjeks som kalles oblater) og vin (druejuice). De som vil gå til nattverd står mellom benkene og går fram i kø. Vi synger mens vi går framover.

 • Når det er din tur rekker du en eller begge hender fram med håndflaten opp og får brødet. Presten/hjelperen sier:
  Kristi kropp, gitt for deg. eller Dette er Jesu legeme.
 • Du går litt til siden og dypper brødet i vinen. Presten/hjelperen sier:
  Kristi blod, gitt for deg. eller Dette er Jesu blod.
 • Deretter putter du brødet i munnen og går videre. Du kan gå tilbake til plassen din eller gå og tenne et lys eller skrive en bønn.

Hvis du ikke vil ha nattverd kan du likevel gå fram og legge høyre hånd på venstre skulder. Da vil presten si en velsignelse for deg i stedet for å gi deg brød og vin.

I noen kirker er det en alterring man kan knele ved og man får vinen i et lite beger.

Vil du vite mer? Da kan du fortsette å lese.

For deg som vil vite mer

Bilde av Jesu' siste måltid

Slik så maleren Leonardo da Vinci for seg det siste måltidet til Jesus, da han innstiftet nattverden. Ordet nattverd betyr kveldsmåltid.

Kan alle gå til nattverd?

Det har vært forskjellige regler før. For lenge siden måtte man være konfirmert. Så sa man at barn burde være fylt 6 år. Nå er det vanlig at det er barnet/foreldrene som bestemmer om barnet skal få nattverd. Egentlig skal man være døpt for å få nattverd, men det er ingen som sjekker og du kan få gå fram selv om du ikke er døpt.

I den katolske kirke er det kun medlemmer i den kirka som kan få nattverd. I de fleste andre kirker kan alle få.

Hva er nattverd? Hva betyr nattverden?

Kvelden før Jesus ble korsfestet, var han sammen med sine disipler. De spiste et godt måltid og snakket sammen. Under dette måltidet startet Jesus tradisjonen med nattverd: Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det (han delte det opp med hendene sine), ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.

Jesus sa også: «Gjør dette til minne om meg.» I to tusen år har kristne gjort som Jesus sa og feiret nattverd.

Nattverden er en hellig handling, hvor ord og musikk, symboler, kropp, sanselighet, rom og bevegelse inngår i en større helhet. Perspektivene strekkes fra øyeblikkets nå, til det evige liv. Måltidet er reisekost på livsvandringen, til styrke og oppreisning både for den enkelte og fellesskapet.

I nattverden er brødet og vinen det synlige middelet Gud bruker for å gi oss nåde. Jesus er selv tilstede og gir kroppen sin i brødet og blodet sitt i vinen. Det høres kanskje rart ut, men det er ikke alt vi trenger å forstå ordentlig. Vi trenger bare oppleve underet.

Gjennom nattverden får vi:

 • Del i Jesu død og oppstandelse
 • Tilgivelse
 • Hjelp til å leve som kristen
 • Fellesskap med Jesus på en spesiell måte – og med andre kristne som går til nattverd.

Hele ritualet

I kirka får du utdelt et program der det står hva du skal si når, eller det kommer opp på storskjerm. Men hvis du vil vite det på forhånd kan de lese det her.

Forberedelse av måltidet

L = liturg/prest, A = alle

Nattverdsalme

Menighetens takkoffer kan samles inn her. Innsamlingen kan skje før salmen synges eller mens den synges.

Bordet dekkes. Brød legges på disken og vin helles i begeret.

Ofringen avsluttes med:

L: Velsignet er du, Gud. Din er jorden og alt som fyller den. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Foren din kirke av alle folkeslag og tungemål. Likesom kornet er blitt ett i brødet og druene i vinen, så gjør oss til ett med hverandre og med Herren Jesus Kristus.

A eller L: Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen.

Takksigelse og bønn

L: synger eller sier: Herren være med dere.

M: reiser seg og synger: Og med deg være Herren.

L: Løft deres hjerter.

M: Vi løfter våre hjerter til Herren.

L: La oss takke Herren vår Gud.

M: Det er verdig og rett.

Hellig SANCTUS

A synger: Hellig, hellig, hellig, er Herren Sebaot. All jorden er full av din herlighet. Hosianna i det høyeste. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.

Nattverdbønn med innstiftelsesordene VERBA

Mens ordene messes eller fremsies, eller etter hver del av innstiftelsesordene, løfter liturgen først brødet, deretter vinen.

Fadervår

leses eller synges.

A Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Amen.

Nattverdmåltidet

Menigheten står helt til de første går fram til nattverd.

Fredshilsen PAX

L: Guds fred være med dere.

M Guds fred være med deg.

Her kan en føye til:

L: La oss hilse hverandre med et tegn på fred.

Menigheten hilser hverandre med håndtrykk og sier «Guds fred» eller lignende ord.

Brødsbrytelse

L: Brødet som vi bryter, gir oss del i Kristi kropp.

Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp.

Du Guds Lam AGNUS DEI

A synger: Du Guds Lam, som bærer verdens synder,

miskunne deg over oss.

Du Guds Lam, som bærer verdens synder,

miskunne deg over oss.

Du Guds Lam, som bærer verdens synder,

gi oss din fred.

L: Kom, for alt er gjort ferdig.

Utdeling

Under utdelingen kan det synges en eller flere salmer, eller det kan være korsang eller annen egnet musikk.

Utdelingsordet lyder slik:

Enten

Kristi kropp, gitt for deg.

Kristi blod, gitt for deg.

Det er også anledning til å benytte utdelingsordene Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu blod.

De som kommer fram og som viser at de ikke skal motta nattverden, velsignes av den som bærer brødet, med håndspåleggelse eller korstegning.

Liturgen kan si dette eller lignende ord:

Herren velsigne deg og bevare deg og føre deg til det evige liv.

Etter utdelingen:

L: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus

har nå gitt oss sin kropp og sitt blod

som han gav til soning for alle våre synder.

A (eller L): Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv.

L: Fred være med dere.

Måltidets avslutning

Alteret ryddes. Beger og disk dekkes med nattverdklede.

Takkebønn

Her kan liturgen/medliturgen si

L/ML: La oss takke og be.

En av de fire følgende takkebønnene bes, den første kan messes:

L/ML: Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver.

Vi ber deg at du ved disse gavene vil bevare oss i troen på deg,

forene oss i din kjærlighet

og stadfeste i oss håpet om det evige liv,

for Jesu Kristi skyld.

Eller

L/ML: Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype hemmelighet:

Brødet vi har brutt, er ett. Din Sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet. Vi ber deg:

A eller L/ML: Hjelp oss å høre det ropet du har hørt, å se den nøden du har sett, og å elske vår neste som oss selv.

Eller

L/ML: Vi takker deg, nådige Gud, du som gjennom brødet og vinen har gitt oss del i Jesu Kristi seierrike død og oppstandelse. Vi ber deg:

A eller L/ML: Styrk oss ved din Ånd til vitnesbyrd og tjeneste i verden.

Eller

L/ML: Trofaste Gud, du som i dåpen har gitt oss barnekår og gjort oss til arvinger i ditt rike. Vi takker deg for dette måltidet, hvor du har gitt oss syndenes forlatelse og fornyet i oss troen på dine løfter. Vi ber deg: A eller L/ML: Styrk oss ved din Ånd til vitnesbyrd og tjeneste i verden.

Del i sosiale medier
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments