Hopp til innhold

Om oss

Vi er en stor speidergruppe lengst vest i Asker, for barn og ungdom fra 4. klasse og oppover. Vi møtes hver mandag, går på turer i helgene og reiser på leir om sommeren – ofte i utlandet.

Speideren er et allsidig tilbud, barn og ungdom får prøve seg på mange ulike områder – noen de mestrer fra før og andre de lærer å mestre.

Speidere får trening i friluftsliv, lærer å klare seg selv både ute i naturen og ellers i samfunnet, trener på førstehjelp, matlaging og leirbygging, og lærer å samarbeide og blir bevisst sin egen rolle i kameratflokken og verden – kort sagt: Speiderne får teoretisk kunnskap og praktisk erfaring de vil dra nytte av hele livet. Og ikke minst: de bygger vennskap og får mange flotte opplevelser!

speidere

Speiderne

ledere

Lederne

Hvor

Program

Program – hva gjør vi

Hvem er speiderne?

Man trenger ikke å være en mini-Lars Monsen for å bli speider – vårt mål er at alle barn skal trives i speideren og oppleve glede i fellesskap og friluftsliv. I speideren er barn og unge sammen på tvers av alder og det er fritt for individuelle konkurranser.  Mange opplever dette som veldig positivt.

Gruppen er delt inn i:

  • familiespeider i Vardåsen menighet for barn 1.-3. klasse og deres foresatte
  • to stifinnertropper: jenter og gutter i 4.-5. klasse
  • to vandrertropper: Jenter og gutter i 6.-10. klasse
  • et roverlag: eldre ungdom og unge voksne

Troppene er delt inn i patruljer med 6-10 speidere i hver.

Våre speidere kommer stort sett fra områdene lengst vest i kommunen, dvs. Vardåsen, Dikemark, Solberg, Heggedal, Drengsrud, Borgen og Bondi, men alle er velkomne hos oss uansett hvor de bor!

Vil dere teste om speiding er noe for dere? Fyll ut skjemaet på Bli speider!

Ofte stilte spørsmål

Må man være kristen for å være speider? Er det mye forkynnelse på møtene?

Det korte svaret: Nei.

Men vi deltar på gudstjenester og holder andakt på noen turer og møter, og forventer at speiderne viser respekt for andres tro og livssyn.

I den nye speiderloven er den første paragrafen: «En speider er åpen for Gud» og speiderløftet som barnet/tenåringen avgir ved opptakelse er: «I tro på Guds hjelp, lover jeg: å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven». Hvis løftet er vanskelig å avgi pga. speiderens livssyn finner vi løsninger.

Trenger speideren mye utstyr?

Man trenger ikke mye klær og utstyr for å bli speider, men det er lurt med godt turtøy (ull innerst!) og kniv. Dessuten ber vi alle speidere kjøpe speiderskjorte i løpet av det første året.

Kjøp gjerne brukt utstyr Finn o.l. Les gjerne mer om hva slags utstyr det kan være kjekt å ha.

Hvor mye koster det å være speider?

Årskontingenten er på i overkant av 1.000 kr, se mer under økonomi. Vi fakturerer ikke før etter en prøveperiode.

Må foreldrene hjelpe til, er det mye dugnad?

Hver familie må bidra med kake én gang i året, ellers er det ingen forpliktelser.

Stifinnerarbeidet forutsetter hjelp fra foresatte – og vi håper det er flere som har lyst og tid til å være med på turer og møter. Jobben består i å veilede barna i oppgavene som skal løses og ellers passe på at alle får delta og at de har det bra sammen.

Vi deler barna inn i patruljer og hver patrulje trenger en voksen leder. Oppgaven som patruljeleder går på omgang mellom foreldre som melder seg, og man har den samme patruljen hver gang man er med. De fleste er med 3-6 møter/turer per semester.

Du trenger ikke være gammel speider for at vi kan ha nytte av deg! Og om ikke du kan være med har kanskje barnet ditt en besteforelder eller fadder som har lyst til å bidra?

Hvem er lederne?

Bilde av lederne

Nesten hele lederbanden på ett brett

Vi er en stor ledergruppe som består av folk som «har vokst opp» i speideren og folk som har oppdaget speiding som voksne – gjerne som foreldre.

I tillegg får vi mye god hjelp av aktive foreldre for de yngste speiderne: 4.-5.-klassingene trenger voksenledere på turer og møter. I vandrertroppen er det ungdomsskoleelever som står for ledelsen, godt hjulpet av voksne troppsledere og rovere (eldre ungdom).

Vandrerne er delt inn i patruljer på 6-10 medlemmer. Disse ledes av en patruljefører (peff) og 1-2 patruljeførerassistenter (ass) som går i 8.-10. klasse. Våre peffer og asser får ledertrening lokalt og gjennom forbundets kurs.

Navn og ansvarsområde for de ulike voksenlederne står under Kontakt oss.

Vår speidergruppe er tilknyttet Norges KFUK-KFUM-speidere og Vardåsen , Asker og Heggedal menigheter.

Hvor og når er møtene?

Vi møtes mandager, som regel på disse stedene: Vardåsen kirke eller speiderhytta i Elgtråkket.

  • Familiespeiding/oppdagere: tirsdag kl 17-18
  • Stifinnerne: mandag kl 18-19:30
  • Vandrerne: mandag kl 18-19:30

Vardåsen kirke

Adresse: Vardefaret 40

Høsten 2018 får vi endelig lokaler med plass til alle speiderne våre: Underetasjen i Vardåsen kirke! 🙂  Disse lokalene blir i 2020 brukt til kommunens koronarbeid. I mellomtiden har vi alle møtene ute ved Vardåsen kirke, eventuelt i hovedetasjen.

Oppmøte er på parkeringsplassen foran Vardåsen kirke og møtene starter med oppstilling klokken 18.00 og vi vil være ferdige klokken 19.30 hver mandag.

Hvem: Vandrerne, som regel stifinnerguttene og i blant stifinnerjentene.

Speiderhytta i Elgtråkket

Speiderhytta

Speiderhytta i Elgtråkket sett fra stien ved grusbanen.

Adresse: Elgtråkket 55

Parker ved Ånnerudtoppen barnehage, følg fortauet ned til grusbanen, og kryss den. Hytta ligger rett inn i «skogen».

Hvem: Stifinnerjenter m.fl.

Utenfor hytta er det en fin lekeplass, men uten god belysning. Ta med hodelykt på møtene i vinterhalvåret så vi kan holde på ute.

Programmet – hva gjør vi?

Mange forbinder speiding med knuter og friluftsliv, men vi gjør mye mer enn dét. Gjennom et variert program tilpasset årstider og aldersgrupper legger vi til rette for at speiderne skal tilegne seg ferdigheter og kunnskaper de vil dra nytte av hele livet.

Vi i askerspeiderne har utviklet vårt eget program og følger ikke forbundet sitt. Det gjør at vi raskt kan endre måten vi jobber på når vi ser behov for endringer.  (Forbundet har revidert programmet sitt de siste årene, så vi er i ferd med å tilpasse vårt til forbundets nye program.)

Det ligger en progresjon i programmet, dvs. at vi forventer mer av speiderne innenfor de enkelte områdene jo eldre og mer modne de blir.

Stifinnerprogrammet

I stifinnertroppen tar barna aktivitetsmerker, gjerne ett merke per møte eller tur – det er stas å få belønning for godt arbeid med én gang: et rødt merke til å sy på speiderskjorta. Eksempel på merker: Førstehjelp, orientering, dyrespor, sykkel, bake, allehelgen.

Se oversikt over alle merkene.

Vandrerprogrammet

Vandrerne arbeider også med ett eller et par tema per møte, men deres belønning kommer senere: en grad. Ferske vandrere starter på 3. graden. Når alle kravene til den er utfylt får de nye skulderklaffer og starter arbeidet med 2. graden. De aller ivrigste speiderne tar 1. graden i løpet av ungdomsskolen.

Se oversikt over gradskravene.

 

 

 

Del i sosiale medier