Stifinnerprogram

Askerspeiderens stifinnerprogram anno 2014 er bygd opp av rundt førti merker. Merkene gir speiderne kunnskap og ferdigheter de trenger videre i sin speiderkarriere og livet ellers, og bygger fellesskap og vennskap.

Fem kategorier

Merkene er delt inn i seks kategorier, og gjenspeiler programmet til Norges KFUK-M-speidere:

Ikonene

Askerspeiderne har delt Friluftsliv i to: natur og friluftsliv.

Ett merke per møte

Merkene tas over en periode på to år, normalt ett per møte eller helgetur. Noen ganger tar vi flere, noen ganger ingen, men stifinnere synes det er stor stas å ta merker og for enklest mulig logistikk er merkene laget slik at alle kravene kan tas i løpet av ett møte.

Noen merker har mange krav og da er det opp til dagens leder hvilke krav som skal oppfylles for å få merket akkurat denne dagen. Programmet er under kontinuerlig revisjon og gi derfor gjerne tilbakemeldinger på kravene og opplegget.

Læringsmål

Vårt merkeprogram er tilpasset KFUK-M-speidernes speiderstige for stifinnere. Tar en speider alle merkene skal han eller hun også ha nådd læringsmålene.

Merkekravene handler enten om kunnskap eller ferdigheter speideren skal tilegne seg, eller om kreative oppgaver eller aktivteter som skal løses.

KunnskapferdighetKreativaktivtet

Vi har definert mål for merkene og laget et forslag til hvordan møtet kan gjennomføres. Voksne som skal være med på møtene bør også sjekke ut "les mer" nederst i merkebeskrivelsen, hvis de er usikre på hva de skal lære bort til barna. Leser man dette bør det være ikke noe problem å ikke være ekspert i temaet fra før.

Alle merkene

tro

Ved avslutningen av sin stifinnertid har en stifinner opplevd kristent fellesskap gjennom speideraktiviteter i troppen og sammen med andre speidere og deltagelse i menighetens gudstjenester. En stifinner har utviklet trygghet og nysgjerrighet i møte med kirken og kristen trospraksis.

logo
Allehelgensdag
logo
Bibel
logo
Høytider
logo
Kirke

 

fellesskap

Ved avslutningen av sin stifinnertid har en stifinner opplevd speiderfellesskap gjennom vennskap, aktivitet, felles seremonier, felles idealer og kontakt med andre speidere. En stifinner har gjennom speiderarbeidet utviklet sin rettferdighetssans, vilje til å inkludere og medfølelse med andre.

logo
BP-kjennskap
logo
Patruljen min
logo
Speiderloven
logo
St. George

 

personlig utvikling

Ved avslutningen av sin stifinnertid har en stifinner opplevd å bli tatt på alvor, mestre nye utfordringer, sette seg mål, og lede andre i lek og på tur. En stifinner har utviklet tro på egen evne til å mestre nye utfordringer, planlegge og lede andre barn.

logo
Bake
logo
Klar-deg-selv
logo
Kokke
logo
Sløyd
logo
Sy
logo
Underholdning

 

friluftsliv

Ved avslutningen av sin stifinnertid har en stifinner opplevd enkelt friluftsliv gjennom overnattingsturer og lek, undring og læring utendørs til alle årstider. En stifinner har utviklet respekt for naturen, glede over friluftsliv og mot og evne til å prøve nye ting.

logo
Bål
logo
Fiske
logo
Idrett
logo
Isferdsel
logo
Kano
logo
Knuter
logo
Orientering
logo
Pionering
logo
Ski
logo
Skøyte
logo
Svømme
logo
Sykkel
logo
Tur
logo
Veiviser
logo
Vinter

 

samfunnsengasjement

Ved avslutningen av sin stifinnertid har en stifinner opplevd å bidra til utvikling av eget lokalmiljø og internasjonal solidaritet gjennom aksjoner og kunnskap. En stifinner har utviklet engasjement for sikkerhet, rettferdighet, miljøvern og fred.

logo
Brannvern
logo
Energi
logo
Flagg
logo
Førstehjelp1
logo
Førstehjelp2
logo
Internasjonalt
logo
Media
logo
Miljøvern
logo
Korona
logo
Likestilling