Gradsprogram for vandrere

Dette heftet er laget for å gi vandrere og foreldre i Askerspeiderne en oversikt over hva vi driver med på møter og turer. Målene er at alle vandrere i løpet av sitt første år i vandrerne skal ha fått muligheten til å få tatt 3. graden. I løpet av de neste par årene skal de ha fått muligheten til å få tatt 2. graden. For å få bli patruljeassistent i Askerspeiderne må man ha fullført 3. graden og normalt også 2. graden. For å bli patruljefører må man ha fullført 2. graden. Punkter på 3. graden og 2. graden kan skrives under av patruljefører (PF) eller patruljeassistenten (PA) som har tatt respektive grad.

Alle gradene krever også ekstra arbeid utover det som skjer på møter og turer. Spesielt gjelder dette dersom man er borte fra møter og arrangementer. Den enkelte speider er selv ansvarlig for å få tatt punkter fra møter eller turer hvor en ikke har vært tilstede. Noen punkter vil foreldre skrive beskjed om at speideren har utført hjemme. Alle gradspunkter skal være tatt etter at graden før er fullført. Det vil si at 3. graden må være fullført før punkter på 2. graden kan gjennomføres og underskrives. Patruljefører fører oversikt over hvilke punkter hver enkelt speider har tatt.

3. graden 2. graden 1. graden

tro

1a gudstjeneste

Delta på en speidergudstjeneste. Bidra på en speidergudstjenestene med f.eks. flaggbæring, tekstlesing, opptreden e.l. Delta på en speidergudstjeneste.

1b bibelfortelling

Sammen med patruljen dramatisere en fortelling fra bibelen. Sammen med patruljen dramatisere en fortelling fra bibelen. Lede patruljen i dramatisering av en fortelling fra bibelen.

1c andakt

Ha en oppgave i forbindelse med andakt i patruljen. Holde en andakt i patruljen. Holde en andakt i patruljen.

1d misjon

Kjenne til minst et misjonsprosjekt og en misjonsorganisasjon. Kjenne til minst et misjonsprosjekt og en misjonsorganisasjon. Presentere et misjonsprosjekt og en misjonsorganisasjon for patruljen.

1e bønn

Være med når Fader vår eller Frans av Assisi bønn blir lest på patruljemøtet. Lese Fader Vår eller Frans av Assisi for resten av patruljen. Lede en samtale om Fader vår eller Frans av Assisi bønn og diskutere hva den betyr for livene deres i dag. Forklare hva Fader vår er og vise hvor denne står i bibelen.

fellesskap

2a lek/konkurranse

Delta på en lek eller konkurranse på et patruljemøte. Ha ansvar for en lek eller konkurranse på et patruljemøte. Delta på en lek eller konkurranse på patruljemøte.

2b leirbål

Delta på et leirbål. Opptre ved et leirbål. Lede patruljens opptreden på et leirbål.

2c speiderdrakt

Kjenne gruppens oppbygning, og hvilke farger som brukes på skjerfene. Kjenne til plassering av merker og snorer på speiderdrakten, og vite hva de betyr. Lede patruljen i gjennomgang av gruppens oppbygging og merker og snorer på drakten.

2d speiderløfte, valgspråk, bønn

Kunne speiderløftet, speidernes valgspråk og speiderbønnen. Lære bort speiderløftet, speidernes valgspråk og speiderbønnen. Lede patruljen i gjennomgang av speiderløftet, speidernes valgspråk og speiderbønnen.

2e speiderhistorie

Kunne gjenfortelle litt om Lord Baden-Powell, hans ide og speiderbevegelsens begynnelse. Fortelle patruljen eller troppen om Lord Baden-Powell, hans ide og speiderbevegelsens begynnelse. Lede patruljen i en gjennomgang om Lord Baden-Powell, hans ide og speiderbevegelsens begynnelse.

2f internasjonal speiding

Kjenne til speiderens medlemskap i verdensspeiderforbundene WAGGGS og WOSM. Fortelle om hva WAGGGS og WOSM er til resten av patruljen. Lede patruljen i samtale om WAGGGS og WOSM. Fortelle om verdensspeiderleir og egen internasjonal speidererfaring.

2g Sri Lanka

Lære om vår vennskapsgruppe på Sri Lanka – Pamunugama YMCA. Skrive e-post til en patrulje fra vår vennskapsgruppe på Sri Lanka – Pamunugama YMCA. Lede patruljen i arbeidet med vår vennskapsgruppe på Sri Lanka – Pamunugama YMCA.

personlig utvikling

3a knuter

Vis båtmannsknop, dobbelt halvstikk, flaggstikk og pålestikk og vite hva de kan brukes til. Slå 2 knuter og vite hva de kan brukes til. De skal ikke være båtmannsknop, dobbelt halvstikk, flaggstikk eller pålestikk. Instruere patruljen i 6 forskjellige knuter.

3b kniv, øks, sag

Vite hvordan kniv, øks og sag skal brukes for ikke å skade noen. Vite hvordan man tar vare på og vedlikeholder kniv, øks og sag. Instruere patruljen i hvordan man bruker, behandler, tar vare på og vedlikeholder (sliper etc.) kniv, øks og sag.

3c pionering

Kunne tømmerstikk, vinkelsurring og kryssurring og vite når de skal brukes. Kunne vinkelsurring, kryssurring, åttetallsurring og rundsurring samt bruke disse til å bygge noe sammen med patruljen. Lede planlegging og bygging av et enkelt pionerarbeid med fire ulike surringer.

3d spleis

Forsøke å lage en spleis. Lage en spleis. Instruere patruljen i spleis.

3e flagget

Være med å heise og fire et flagg. Heise og fire et flagg på riktig måte og kjenne reglene for bruk av flagget. Instruere patruljen i flaggfiring og reglene for flaggbruk. Vise hvordan man bretter og ruller sammen flagget korrekt.

3f patruljeområdet

Rydde og plukke søppel i eller rundt et av våre speiderlokaler. Samle og hugge ved rundt et av våre speiderlokaler. Organisere rydding, vasking og vedhugging rundt et av våre speiderlokaler.

friluftsliv

4a overnattingstur

Dra på overnattingstur sammen med patruljen eller troppen og vise gode valg av klær og fottøy, samt fornuftig pakket sekk. Dra på overnattingstur sammen med patruljen eller troppen og vise gode valg av klær og fottøy, samt fornuftig pakket sekk. Planlegge og gjennomføre en utendørs overnattingstur for patruljen ute.

4b bålmat

Lage egen middag på tur (Ikke grille pølse) Lage to retter på bål (Ikke grille pølse). Planlegge og gjennomføre en 2 retters middag på bål med patruljen.

4c bål

Hugge ved, tenne opp et bål. Vise hvordan du slokker bålet og rydder etterpå. Kjenne til minst tre forskjellige båltyper og fordeler og ulemper ved disse. Tenne en av disse båltypene. Hjelpe patruljen til å fyre opp bål på gjentatte møter eller turer.

4d overnattingsplass

Være med å sette opp og ta ned telt eller presenning på overnattingstur. På overnattingstur med patruljen velge leirplass og sørge for at patruljen forlater leirplassen uten synlige spor. Lede patruljen i etablering og nedslagning av leirplas på overnattingstur.

4e regler for friluftsliv

Kjenne reglene for båltenning. Kjenne innholdet i friluftsloven (allemannsretten) og reglene for båltenning Instruere patruljen i friluftsloven og reglene for båltenning.

4f primus

Være med å fyre opp og slukke en primus. Vise riktig bruk av primus ved fyring, slukking og etterfylling. Kjenne primusens oppbygging og virkemåte samt vise riktig bruk av primus ved fyring, slukking og etterfylling.

4g tresorter

Være med og lage en samling av blader, bar eller stammer av minst 6 tresorter sette navn på disse. Være med og lage en samling av blader, bar eller stammer av minst 8 tresorter og sette navn på disse. Lede patruljen i å lage en samling av blader, bar eller stammer av tresorter.

4h dyrespor

Kjenne minst 5 dyrespor og lete etter spor i området. Kjenne minst 10 dyrespor og lete etter spor i området. Instruere patruljen i dyrespor.

4i stjernetegn

Kjenne minst 5 stjernetegn. Peke ut minst 5 stjernetegn på himmelen for patruljen Instruere patruljen i stjernetegn og fortelle historien til minst ett tegn.

4j patruljedyr

Gjøre deg godt kjent med patruljedyret eller truet dyreart. Lære de andre i patruljen om patruljedyret eller en truet dyreart. Lede patruljen i gjennomgangen av patruljedyret eller en truet dyreart.

4k avstandsbedømmelse

Være med å øve på å måle høyde og avstandsbedømmelse. Bedømme avstander samt høyde på trær, bygninger o.l. Instruere patruljen i avstand-  og høydebedømmelse.

4l kartkunnskap

Kjenne til karttegn på orienteringskart, målestokk og ekvidsitanse. Kjenne til kartegn på 1:50 000 kartserien, målestokk og ekvidistanse. Instruere patruljen i karttegn, målestokk og ekvidistanse.

4m orientering

Individuelt finne minst to utsatte o-poster. Inviduelt finne minst fire utsatte o-poster. Fullføre et o-løp med minst seks poster, ca 3 km.

4n fjellvett

Vite hvor en kan finne vær og føreforhold. Kjenne fjellvettreglene og kunne gjengi disse. Instruere patruljen i fjellvett og dele av egne erfaringer fra vinterturer.

natur

samfunnsengasjement

6a førstehjelp: luftveier

Kunne sjekke bevissthet, frie luftveier og pust på en pasient. Kjenne til stabilt sideleie. Vise hjerte-lunge-redning (HLR) og vite når metoden skal brukes. Intruere i sjekk av bevissthet, frie luftveier og pust samt stabilt sideleie og HLR.

6b førstehjelp: sår

Vise rengjøring og bandasjering av små sår. Kunne stoppe store blødninger med trykkbandasje. Instruere patruljen i rengjøring av små sår og stopping av store blødninger.

6c førstehjelp: utstyr og forbinding

Gjøre deg kjent med innholdet i patruljens førstehjelpsveske. Legge tre forbindinger med bandasje og legge arm i fatle. Kunne forklare hvordan utstyret i førstehjelpsveska brukes.

6d førstehjelp: transport av pasient

Kjenne til hvordan en kan transportere pasienter. Sammen med patruljen lage en båre eller skikjelke og vise den i bruk. Lede patruljen i bygging av en båre eller skikjelke.

6e førstehjelp: varsling og øvelse

Sammen med patruljen delta i en førstehjelpsøvelse og kjenne nødnumrene i Norge. Sammen med patruljen delta i en førstehjelpsøvelse og kunne varsle riktig. Lede patruljen under en førstehjelpsøvelse og kunne ta ledelse på et skadested.

6f førstehjelp: brannskade

Kjenne til forskjellen på første, andre og tredjegradsforbrenning. Vise behandling av brannskader. Intruere i forebyggende tiltak for å unngå brannskader.

6g flyktning

Fortelle om barn eller ungdom på din alder som har flyktet fra et annet land. Undersøke hvorfor mennesker fra et annet land eller en etnisk gruppe har flyktet til Norge. Presenter for resten av patruljen. Lede patruljen diskusjon om flyktninger som har kommet til Norge.

individuelt

7a gjenbruk

Snakk med foreldrene dine og let hjemme etter noe turustyr du kan bruke i stedet for å kjøpe noe nytt. Gå på loppemarked. Finn og kjøp noe turutstyr som er nyttig for deg. Utfør en av disse: Hjelpe til på loppemarked. Lage en kompostbinge.

7b sy

Sy et merke på speiderskjorten. Reparer et klesplagg som er ødelagt. Sy eller lage noe turutstyr som du selv bruker på flere turer, inklusive førstegradsturen.

7c hjelpe til hjemme

Hjelpe til hjemme med en fast oppgave i minst en måned. Hjelpe til hjemme med en fast oppgave i minst to måneder. Hjelpe til hjemme med en fast oppgave i minst et halvt år.

7d internasjonal handel

Finne ut hvilke land ulike matvarer i nærbutikken kommer fra. Skille mellom hvilke typer varer som kommer fra fattige og fra rike land. Finne forskjellige varer som er merket etisk handel (f.eks. fair trade)  og vite hva det innebærer.

7e sommerleiroppgave

Ha ansvaret for en oppgave i patruljen to dager på sommerleir (Lage middag, oppvask, opprydding el.l.). Ha ansvaret for en patrulje under en hel sommerleir.

7f andakt

Ha et ansvarsområde på en speidergudstjeneste eller scouts own. Snakk med lederne om å få ansvaret for et område.

7g misjon

Kontakte en misjonær eller en tidligere misjonær og bli kjent med hennes/hans arbeidsoppgaver, hvorfor hun/han valgte å bli misjonær og om landet hun/han har gjort sin misjonstjeneste.

7h leirbål

Ha ansvaret for et troppsleirbål el.l.

7i årsmøte

Delta på gruppens eller kretsens årsmøte.

7j stifinnere

Lage en løype for stifinnerne med temaet Speiderloven eller speiderhistorie og gjennomføre på et stifinnermøte.

7k kurs

Delta på minst ett forbundsarrangement eller kurs.

7l reportasje

Skrive fra en troppstur eller et troppsarrangement på askerspeiderne.no. Husk bilder!

7m artikkel

Skriv en artikkel til askerspeiderne.no om speidere og speiderbevegelsen i et annet land.

7n spleis

Spleise øye-, kron- og kortspleis.

7o menighet

Samarbeide med diakon, prest eller andre om en tjenesteoppgave i menigheten og vite hva diakoni innebærer eller jevnlig besøke en person som bor på sykehus eller en annen institusjon.

7p bål

Lage en nying som brenner minst 5 timer.

7q snøhule

Sammen med troppen dra på skitur og overnatte i snøhule eller telt, på fjellet.

7r naturvern

Besøke et vernet naturområde og undersøke hvorfor det er vernet og hvilke regler for ferdsel og friluftsliv som gjelder der.

7s naturvern

Kjenne forskjellene mellom verneformene nasjonalpark, landskapsvernområde og naturreservat.

7t orientering

Arrangere et o-løp for patruljen eller troppen.

7u kartkunnskap

Ut fra kart planlegge en tur med fornuftige veivalg og alternative ruter. Gjennomføre turen sammen med patruljen. På denne turen orientere etter kart med ulik målestokk og sammenligne fordeler og ulemper ved de to kartene.

7v prosjekt

Designe og gjennomføre et større selvstendig prosjekt, for eksempel et større friluftsprosjekt, eller et prosjekt til nytte for speidergruppen eller lokalsamfunnet. Oppgaven må ha tilknytning til en eller flere av de fem kjerneverdiene. Du skal selv lage prosjektbeskrivelsen som skal godkjennes av troppsleder før gjennomføring. Troppsleder skal oppnevne en veileder for prosjektet.

7w dyrespor

Ta gipsavstøpning av et dyrespor ute i naturen - Et vilt dyr.

7x fryse

Kunne forebygge og behandle forfrysning og generell nedkjøling.

7y i land

Gjennomføre ilandføring i basseng, vann eller sjø.

7z skred

Vurdere skredfaren ved hjelp av snøprofil, terreng og værforhold, og øve på personsøk i et simulert snøskred.

7æ beredskapsplan

Gjøre deg kjent med Norges KFUK-KFUM-speideres beredskapsplan.

7ø utlandet

Utføre én av disse: Ha en oppgave med å legge til rette for utenlandske gjestedeltakere på leir. Delta på et kurs arrangert av en speiderorganisasjon i utlandet. Være med og planlegge og gjennomføre et besøk til en speidergruppe i et annet land.

7å miljø

Finne eksempler på hvordan våre hverdagsvaner bidrar til lokale og globale miljøproblemer (f.eks. avfall, forurensning, energibruk, global oppvarming, luftkvalitet, støy). Foreslå tiltak og presentere resultatene i et leserinnlegg på askerspeiderne.no.

Førstegradsturen

Sammen med en annen speider som verken har tatt dette punktet eller skal ta det sammen med deg, gjennomføre en overnattingstur hvor de skal klare dere selv i 24 timer. Du skal selv legge opp ruten som skal godkjennes av troppsleder. Turen skal foregå i relativt ukjent terreng. Troppsleder skal legge inn spesielle oppgaver. Turen skal være den siste prøven du tar for graden. Regler og oppgaver for turen fåes av troppslederen. Før du starter skal du ha laget en risikovurdering med tiltak, bruk Norges KFUK-KFUM-speidere sitt sikkerhetshefte «Trygg og sikker speiding» som ressurs. Etter turen skal du sammen med troppsleder evaluere gjennomføringen av turen. Turen skal være den siste prøven før du tar graden.