Det er fortsatt åpent for å ha fysiske speidermøter, men med tydelige begrensninger og en felles forståelse for at vi alle fremdeles må bidra til fellesdugnaden for å begrense smitte. I Askerspeiderne vil vi etter beste evne legge til rette for speideraktiviteter framover denne høsten slik vi har gjort før sommeren. Her finner dere våre regler og rutiner for gjennomføring av tryggest mulig aktivitet. Foresatte skal føle seg trygge å at vi i Askerspeiderne følger koronasituasjonen i samfunnet aktivt og tilpasser raskt i henhold til retningslinjer og råd fra myndighetene, Frivillighet Norge og Norges KFUK-KFUM-Speidere.

Les mer "Smitteverntiltak ved aktiviteter i Askerspeiderne"